Prawa pacjenta i ich naruszenia jako podstawa do uzyskania odszkodowanie

Lekarz w czasie operacji - zdjęcie partnera

Pacjent, któremu mają być udzielane świadczenia medyczne oddaje swoje zdrowie w ręce lekarza i całego personelu medycznego. Z udzielaniem świadczeń medycznych nieodłącznie związane jest ryzyko zdrowotne. Ryzyka tego nie można wyeliminować.

Czym są prawa pacjenta?

Pacjent ma jednak szereg praw, z których wiodącym jest prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnie obowiązującymi kanonami wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością. Innymi rodzajami praw pacjenta są prawo do informacji (w tym do informacji na temat planowanego leczenia). Prawo pacjenta to także prawo do uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Szeroki katalog praw pacjenta obejmuje również uprawnienie pacjenta do oczekiwania, że nastąpi dochowanie tajemnicy lekarskiej, prawo do poszanowania intymności i prywatności, prawo do udostępnienia mu dokumentacji medycznej, a także wiele innych praw.

Czy naruszenie praw pacjenta może prowadzić do zapłaty odszkodowania dla pacjenta

Katalog praw pacjenta jest bardzo szeroki i nie jest zamknięty. Naruszenie prawa pacjenta jest przesłanką do żądania zapłaty zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Naruszenie któregokolwiek z tych praw powoduje, iż na podstawie art. 4 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu pacjentowi odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Oczywiście rozmiar krzywdy, charakter naruszonego prawa mają wpływ na wysokość roszczenia o zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta a odszkodowanie za błąd medyczny

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta i odszkodowanie za błąd medyczny są roszczeniami odszkodowawczymi opartymi na zupełnie innej podstawie prawnej.

Pacjent, który pragnie uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny musi udowodnić, że pracownik medyczny (lekarz, pielęgniarka, rehabilitant) dopuścił się działania niezgodnego z kanonami wiedzy medycznej, prowadzącego do powstania szkody – uszczerbku na zdrowiu.

Z kolei w przypadku żądania zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta, pacjent nie musi udowadniać, iż doszło do błędu medycznego, wystarczy że udowodni, że którykolwiek pracownik szpitala, przychodni dopuścił się naruszenia praw pacjenta.

Odszkodowanie za błąd medyczny, czy za naruszenie praw pacjenta – które roszczenie wybrać

Sprawy odszkodowawcze związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych są jednymi z bardziej skomplikowanych spraw. Z tego powodu poszkodowany pacjent powinien przed podjęciem kroków prawnych skierować się do prawnika od prawa medycznego. Ponieważ każde z tych roszczeń może być dochodzone równocześnie, prawnik zapewne będzie dowodził, iż doszło zarówno do błędu medycznego, jak i do naruszeń praw pacjenta.

Kancelaria prawa medycznego z Wrocławia – jedyna taka z prawnikiem i lekarzem w jednej osobie

Tak jak pacjent nie chciałby być leczony przez niedoświadczonego lekarza, tak tym bardziej w sprawie roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny, czy naruszenie praw pacjenta – powinien on zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika. Jest tylko garstka prawników mająca doświadczenie w sprawach o odszkodowanie za błędy medyczne. Jeszcze mniej jest prawników, którzy posiadają wiedzę medyczną wykraczającą poza wiedzę zdobytą od innych lekarzy konsultantów. Na rynku prawniczym kancelaria prawa medycznego, której pracownikiem jest prawnik – lekarz. Co więcej, ten radca prawny jest także praktykującym lekarzem chirurgiem. Czy jest to gwarancją sukcesu? Na pewno doświadczony prawnik i lekarz w jednym (prowadzący kancelarię prawa medycznego), z wieloma wygranymi sprawami o odszkodowanie za błąd medyczny,  daje rękojmię doskonałej wiedzy prawniczej i medycznej oraz rękojmię potencjalnej wygranej sprawy o odszkodowanie. 

Artykuł sponsorowany

Ciekawy artykuł i dużo

Ciekawy artykuł i dużo wyjaśnia - wynika z tego, że nawet naruszenie moich praw pacjenta może być podstawę do odszkodowania. A Kancelaria ta z linków, rzeczywiście wydaje się, że zna się na rzeczy.

Napisz opinię

  • Dozwolone tagi HTML: <strong> <cite> <i> <b> <ul> <li>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
Image CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka (wielkość liter ma znaczenie).

Konto użytkownika

Aby się zalogować przejdź na stronę: Strona logowania